Fase 1: Organisering og aktøropbygning

Fase 1 forløber fra september 2020 til januar 2021

I den indledende fase er der fokus på at opbygge et stærkt og rodfæstet fundament for Hørsholm Bysamarbejde. Dette sker gennem en omfattende kortlægning af ildsjæle, kerneaktører og interessenter i Hørsholm Kommune. Aktørerne strækker sig på tværs af distrikter i kommunen og fagområder. Første fase afsluttes med et festligt indslag i form af en Nytårskur, hvor alle aktører kan møde i hinanden for første gang.

Du kan læse den afsluttende minirapport på 1. fase her

 

Fase 2: Opstart af Hørsholm Bysamarbejde

Opstart af Fase 2 er februar 2021 til marts 2022

I den anden fase skal Hørsholm Bysamarbejde yderligere organiseres. På baggrund af erfaringerne indhentet fra Hørsholm Byspil skal der organiseres det næste skridt for udviklingen og der skal sættes en fælles retning. Det blev besluttet, at Bymidten er første fokusområde, da der er brug en levende Bymidte for at kunne være en attraktiv by. Hørsholm Bysamarbejde vil dog sideløbende arbejde med de andre handelscentre for at skabe synergi i byen. Rådgiverne Retail Institute Scandinavia blev udvalgt til at skulle udvikle en vision for Bymidten, hvor der er blevet inddraget butikker, ejendomsejere og borgere.

 

Fase 3: Byinitiativer og fysisk handling

Opstart af fase 3 løber fra marts 2022

Hørsholm Bysamarbejde fik i marts 2022 udarbejdet en ny vision for Bymidten af Retail Institute Scandinavia. Se rapporten her: Ny rapport: Det siger borgerne om bymidten (horsholm.dk) Nu arbejder Hørsholm Bysamarbejde på at udbrede den nye vision og skabe aktiviteter i Bymidten.