Fase 1: Organisering og aktøropbygning

Fase 1 forløber fra september 2020 til januar 2021

I den indledende fase er der fokus på at opbygge et stærkt og rodfæstet fundament for Hørsholm Bysamarbejde. Dette sker gennem en omfattende kortlægning af ildsjæle, kerneaktører og interessenter i Hørsholm Kommune. Aktørerne strækker sig på tværs af distrikter i kommunen og fagområder. Første fase afsluttes med et festligt indslag i form af en Nytårskur, hvor alle aktører kan møde i hinanden for første gang.

Du kan læse den afsluttende minirapport på 1. fase her

 

Fase 2: Opstart af Hørsholm Bysamarbejde

Opstart af Fase 2 forventes i februar 2021

I den anden fase skal Hørsholm Bysamarbejde yderligere organiseres. På baggrund af erfaringerne indhentet fra Hørsholm Byspil skal der organiseres det næste skridt for udviklingen.

 

Fase 3: Byinitiativer og fysisk handling

Opstart af Fase 3 forventes i april 2021

Vi forventer, at tredje fase kommer til at dreje sig om fysisk aktivering og konkret handling i særlige områder. Bysamarbejdets aktører skal aktiveres i omdannelsen og skal selv være med til at drive udviklingen.